Електротехнічна лабораторія Югінсервіс, починаючи з 1994 року, проводить перевірку, вимірювання та випробування параметрів електрообладнання, електроустановок, кабельних ліній напругою до та вище 1000 В, трансформаторного масла, заземлюючих пристроїв, електроінструмету, електрозахисних засобів згідно діючих норм та правил: ПУЕ, ПТЕЕС, СОУ-Н-ЕЕ 20.402: 2007, СОУ-Н-ЕЕ 20.302: 2020, ГКД34.20.507-2003 та інших.

Обʼєкти виконання робіт електротехнічної лабораторії це діючі електроустановки на напругу до 150 кВ включно, які належать суб’єктам господарювання - споживачам електроенергії незалежно від форм власності та відомчої належності, що використовують електричну енергію для забезпечення власних потреб, а також населенню, яке на правах власності має електроустановки на напругу понад 1 кВ,  та населенню, яке є власниками електроустановок на напругу до 1 кВ, в частині вимірювання опору ізоляції електропроводки.

При проведенні робіт електролабораторія використовує випробувальне обладнання, стенди, спеціальні пристрої та вимірювальні прилади. Все обладнання для випробувань та прилади мають сертифікати відповідності, паспорти та свідоцтва про повірку від державного центру стандартизації та метрології.

Роботи проводить кваліфікований персонал, який має достатній досвід, за методиками які мають свідоцтва про атестацію.

Вимірювання і випробування параметрів електрообладнання та пристроїв виконуються за діючими нормами з охорони праці та з урахуванням заходів для профілактики і контролю поширення COVID-19 на робочих місцях. Виконавці мають відповідні групи допуску з електробезпеки та забеспечені необходними засобами індивідульного захисту та електрозахисними засобами.

Електротехнічна лабораторія має Дозволи та Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на проведення робіт з випробувань, робіт в діючих електроустановках та на кабельних лініях напругою вище 1000 В.


Телефонуйте, пишіть, замовляйте і ми виконаємо випробування та вимірювання параметрів електрообладнання та пристроїв у необхідному Вам обсязі.

Обрахувати вартість та замовити вимірювання або випробування електрообладнання можна у нашому інтернет-магазині за цим посиланням.