1. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) 2017
 2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) 2013
 3. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) 2017
 4. Норми випробування електрообладнання СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
 5. Норми випробування електрообладнання СОУ-Н ЕЕ 20.302:2020 Замість СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
 6. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (ПБЕЕС)
 7. ПРАВИЛА виконання оперативних перемикань в електроустановках. 2018
 8. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
 9. Правила експлуатації електрозахисних засобів ДНАОП 1.1.10-1.07-01

 

 1. Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 кВ- 750 кВ. ГКД 34.35.604-96.
 2. Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок СОУ 31.2-21677681-19.2009.
 3. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН)(станом на 01.01.2020).
 4. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3-2014 (остаточна редакція) Видання офіційне Київ 
 5. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013
 6. Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. ДСТУ IEC 60745-1:2010 (IEC 60745-1:2006, IDТ)
 7. ДСТУ 4163:2020 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів Діє з 01.09.2021