1. Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
  2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС)
  3. Норми випробування електрообладнання СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
  4. ПРАВИЛА виконання оперативних перемикань в електроустановках. 2018 рік
  5. Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 кВ- 750 кВ. ГКД 34.35.604-96.
  6. Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок СОУ 31.2-21677681-19.2009.
  7. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН)(станом на 01.01.2018).
  8. Правила експлуатації електрозахисних засобів
  9. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3-2014 (остаточна редакція) Видання офіційне Київ 
  10. ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) ТА КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013