Перелік випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання

Розрахувати вартість

Силові трансформатори

 • Обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів;
 • Визначення умов увімкнення трансформатора;
 • Вимірювання опору ізоляції: обмоток, ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок;
 • Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg δ;
 • Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання опору обмоток постійному струму;
 • Перевірка коефіцієнта трансформації;
 • Перевірка групи з'єднань обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів;
 • Вимірювання значення сили струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги;
 • Перевірка роботи перемикальних пристроїв типів РПН і ПБЗ;
 • Випробування бака на щільність;
 • Перевірка пристроїв охолодження;
 • Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища;
 • Фазування трансформаторів;
 • Випробування трансформаторного масла: з бака трансформатора та з бака контактора РПН (відокремленого від масла трансформатора);
 • Вимірювання значення опору короткого замикання (КЗ);
 • Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом на номінальну напругу;
 • Випробування вводів;
 • Перевірка вбудованих трансформаторів струму (ТС);
 • Перевірка дії допоміжних елементів;
 • Оцінювання вологості твердої ізоляції;
 • Перевірка запобіжних пристроїв.

Напівпровідникові перетворювачі (далі - перетворювачі)

 • Вимірювання опору ізоляції струмовідних частин;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц ізоляції струмовідних частин відносно корпусу та кіл, не пов'язаних між собою;
 • Перевірка режимів роботи силових напівпровідникових приладів: а) вимірювання значення опору "анод- катод" на всіх тиристорах (перевірка відсутності пробою), б) перевірка відсутності обриву у вентилях (вимірювання прямого і зворотного падіння напруги на вентилях), в) перевірка цілісності плавких вставок запобіжників, г) вимірювання розподілення струмів між паралельними вітками тиристорів або вентилівґ) вимірювання розподілення напруги між послідовно включеними тиристорами і вентилями, д) вимірювання розподілення струмів між паралельно увімкненими перетворювачами, е) вимірювання розподілення струмів між гілками однойменних плечей паралельно ввімкнених перетворювачів;
 • Перевірка трансформаторів агрегату (крім вимірювання опору обмоток);
 • Вимірювання значення опору обмоток агрегату трансформатора (випрямного, послідовного та ін.);
 • Перевірка системи керування тиристорами;
 • Перевірка системи охолодження тиристорів і вентилів;
 • Знімання робочих регулювальних та динамічних характеристик
 • Перевірка температури силових тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювача Перевірка захисту агрегатів на напругу до 1 кВ.

Силові конденсатори

 • Зовнішній огляд;
 • Вимірювання опору ізоляції;
 • Вимірювання значення ємності конденсатора;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg δ;
 • Випробування батареї конденсаторів.

Акумуляторні батареї

 • Перевірка ємності відформованої АБ;
 • Перевірка густини електроліту в кожному елементі батареї відкритого типу;
 • Вимірювання значення напруги кожного елемента батареї;
 • Вимірювання значення опору ізоляції батареї
 • Вимірювання висоти осаду (шламу) у кожному елементі батареї;
 • Перевірка працездатності АБ на підстанціях, ТЕС та ВРУ електростанцій в режимах поштовхових струмів.

Кабельні лінії

 • Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ);
 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) кабелі напругою понад 1 кВ кабелі напругою до 1 кВ;
 • Випробування підвищеною напругою: випробування випрямленою напругоюб) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми "косинусний прямокутник" періодичність випробувань підвищеною напругою;
 • Контроль ступеня осушення вертикальних ділянок кабелю;
 • Вимірювання значення блукаючих струмів у КЛ;
 • Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ;
 • Вимірювання температури КЛ;
 • Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену підвищеною випрямленою напругою;
 • Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями.

Повітряні лінії електропередавання

 • Перевірка охоронних зон повітряних ліній (ПЛ);
 • Контроль опор та їх елементів: а) контроль положення опор, б) контроль заглиблення опор у ґрунті, в) контроль стану фундаментів опор, в) контроль стану фундаментів опор г) контроль відтяжок опор, ґ) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок, д) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор, е) контроль дерев'яних деталей опор;
 • Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури: а) вимірювання відстаней від проводів і тросів, б) контроль стріл провисання проводів, в) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів, г) контроль з'єднань проводів та грозозахисних тросів;
 • Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ);
 • Контроль ліній напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами;
 • Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок;
 • Перевірка заземлювальних пристроїв;
 • Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків;
 • Перевірка обмежувачів перенапруги Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ.

Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів

 • Перевірка болтових контактних з'єднань: а) контроль затягування болтів, б) вимірювання перехідних опорів;
 • Контроль зварних контактних з'єднань: а) виконаних із застосуванням термітних патронів, б) жорстких збірних та з'єднувальних шин;
 • Контроль опресованих контактних з'єднань;
 • Контроль контактних з'єднань з овальними з'єднувальними затискачами.

Підвісні та опорні ізолятори

 • Контроль зовнішнього стану;
 • Вимірювання значення опору ізоляції підвісних та опорних багатоелементних ізоляторів;
 • Випробування підвищеною напругою промислової частоти: опорних одноелементних ізоляторів внутрішньої і зовнішньої установок; опорних багатоелементних і підвісних ізоляторів;
 • Контроль ізоляторів за допомогою штанги;
 • Контроль опорно- стрижневих ізоляторів ультразвуковим методом.

Вводи і прохідні ізолятори

 • Вимірювання значення опору ізоляції;
 • Вимірювання значення тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності ізоляції;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Перевірка ущільнення вводів;
 • Випробування масла з маслонаповнених вводів;
 • Перевірка манометра.

Масляні та електромагнітні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) рухомих і направних частин, виконаних з органічних матеріалів, б) електромагнітних вимикачів з установленими дугогасними камерами, в) вторинних кіл електромагнітів керування (ЕМК) або електродвигунів заведення пружини;
 • Випробування вводів;
 • Оцінювання стану внутрішньобакової ізоляції бакових масляних вимикачів на напругу 35 кВ;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) опорної ізоляції та ізоляції вимикачів відносно корпусу, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК 5.
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру контактної системи, б) шунтувальних резисторів дугогасильних пристроїв в) ЕМК
 • Перевірка параметрів: хід рухомої частини; хід у контактах (ужим); одночасність вмикання та розмикання контактів;
 • Вимірювання швидкісних та часових параметрів вимикача;
 • Перевірка мінімальної напруги (тиску) спрацьовування приводу вимикача;
 • Перевірка дії механізму вільного розчеплення приводу;
 • Випробування вимикача в складних циклах;
 • Перевірка трансформаторного масла Випробування вбудованих ТС.

Повітряні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) багатоелементних ізоляторів, б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) опорної ізоляції вимикачів, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) контактів струмопровідного контуру, б) шунтуючих резисторів та омічних подільників напруги, в) обмоток ЕМК
 • Вимірювання конденсаторів подільників напруги (тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності C);
 • Перевірка характеристик вимикачів;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування приводу вимикача.

Елегазові вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) опорних та рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів;
 • Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів, б) міжконтактних розривів вимикачів, в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного кола полюса, б) обмоток ЕМК і додаткових резисторів у їх колі;
 • Випробування конденсаторів подільників напруги;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача;
 • Перевірка характеристик вимикача;
 • Перевірка характеристик приводів вимикачів;
 • Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Перевірка герметичності;
 • Перевірка чистоти та вологості елегазу;
 • Випробування вбудованих ТС.

Вакуумні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) полюса вимикача б)вторинних кіл та обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів б) міжконтактного розриву в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача
 • Перевірка часових характеристик вимикача;
 • Випробування вимикача багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру кожного полюса б) ЕМК;
 • Вимірювання ходу рухомих частин і одночасності замикання контактів;
 • Перевірка механічних характеристик: а) блок-контактів, б) дії механізму вільного розчеплення.

Вимикачі навантаження

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) тяг із органічних матеріалів б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) вимикача навантаження б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) контактів вимикача б) обмоток ЕМК;
 • Визначення ступеня зношення гасильних вкладишів;
 • Визначення ступеня обгоряння контактів;
 • Перевірка дії механізму вільного розчеплення;
 • Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів;
 • Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Випробування запобіжників;
 • Вимірювання часових характеристик вимикача.

Запобіжники на напругу понад 1 кВ

 • Випробування опорної ізоляції запобіжників підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Перевірка правильності вибору запобіжників.

Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) повідків і тяг, зроблених з органічних матеріалів б) вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції роз'єднувачів, короткозамикачів та відокремлювачів, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Контроль багатоелементних ізоляторів за допомогою штанги;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру контактної системи роз'єднувачів та відокремлювачів б) обмоток ЕМК;
 • Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих;
 • Перевірка роботи роз'єднувача, відокремлювача та короткозамикача;
 • Вимірювання часових характеристик.

Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг

 • Вимірювання значення опору розрядників і елементів розрядників;
 • Вимірювання значення опору ізоляції ізолювальних основ розрядників і обмежувачів перенапруг (ОПН), на яких установлені регістратори спрацьовування;
 • Перевірка елементів, що входять в комплект пристрою для вимірювання сили струму провідності ОПН під робочою напругою;
 • Вимірювання значення сили струму провідності (струму витоку) вентильних розрядників;
 • Вимірювання значення сили струму провідності ОПН;
 • Вимірювання значення пробивної напруги вентильних розрядників;
 • Перевірка герметичності розрядників;
 • Тепловізійний контроль вентильних розрядників та ОПН;
 • Випробування ізольованого виводу ОПН.

Трубчасті розрядники

 • Перевірка стану поверхні розрядника;
 • Вимірювання внутрішнього діаметра розрядника;
 • Вимірювання внутрішнього іскрового проміжку;
 • Вимірювання зовнішнього іскрового проміжку;
 • Перевірка розташування зон вихлопу;
 • Перевірка опору металевих зв'язків розрядника.

Струмообмежувальні сухі реактори

 • Вимірювання значення опору ізоляції обмоток відносно болтів кріплення;
 • Випробування опорних ізоляторів підвищеною напругою частоти 50 Гц.

Вимірювальні трансформатори

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) основної ізоляції обмоток б) вторинних обмотокВимірювання значення тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності основної ізоляції обмоток ТС;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) основної ізоляції обмоток б) ізоляції вторинних обмоток;
 • Перевірка контрольних точок характеристики намагнічування ТС;
 • Випробування трансформаторного масла;
 • Визначення похибки вимірювальних трансформаторів;
 • Вимірювання значення опору обмоток постійному струму;
 • Вимірювання значення сили струму НХ трансформаторів напруги типу НКФ;
 • Елегазові вимірювальні трансформатори.

Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) первинних кіл елементів комірок б) вторинних кіл;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції первинних кіл комірок б) ізоляції вторинних кіл;
 • Механічні випробування;
 • Вимірювання значення опору контактів постійному струму;
 • Контроль болтових контактних з'єднань Контроль зварних контактних з'єднань.

Електродвигуни змінного струму

 • Умови увімкнення електродвигунів без сушіння: а) електродвигунів потужністю більше ніж 5 МВт, на напругу понад 1 кВ б) електродвигунів потужністю до 5 МВт, на напругу понад 1 кВ в) електродвигуни з термореактивною ізоляцією г) електродвигуни будь- якої потужності, на напругу до 1 кВ;
 • Вимірювання значення опору ізоляції;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання значення опору обмоток постійному струму: а) обмоток статора та ротора б) реостатів і пускорегулювальних резисторів;
 • Вимірювання значень зазорів між сталлю ротора та статора;
 • Перевірка роботи електродвигуна на НХ або з ненавантаженим механізмом;
 • Вимірювання значення вібрації підшипників електродвигуна;
 • Вимірювання значення розбігу ротора в осьовому напрямку;
 • Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням;
 • Гідравлічне випробування повітроохолоджувача;
 • Перевірка цілісності стержнів короткозамкнених роторів;
 • Випробування колекторних збудників Вимірювання зазорів у підшипниках ковзання.

Машини постійного струму (крім збудників)

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) обмоток, б) бандажів;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Введення в роботу машин постійного струму без сушіння ізоляції;
 • Вимірювання значення опору постійному струму;
 • Зняття характеристик НХ і випробування виткової ізоляції;
 • Перевірка роботи машини на НХ Визначення меж регулювання частоти обертання.

Котли електродні

 • Вимірювання значень опору стовпа води ізолювальної вставки;
 • Вимірювання значення питомого опору живильної (мережної) води;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції корпусу котла разом з ізолювальними вставками, звільненими від води б) ізолювальних вставок;
 • Вимірювання значення опору ізоляції котла без води;
 • Перевірка дії захисної апаратури котла.

Заземлювальні пристрої

 • Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з'єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм та з'єднань між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів;
 • Перевірка корозійного стану елементів заземлювального пристрою: а) ПЛ б) електроустановок (крім ПЛ);
 • Вимірювання значення опору заземлювального пристрою: а) ПЛ напругою понад 1 кВ б) ПЛ напругою до 1 кВ в) електроустановок (крім ПЛ);
 • Вимірювання значення напруги дотику в електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю або ефективно заземленою нейтраллю;
 • Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, з'єднаних через трансформатор з мережею напругою понад 1 кВ;
 • Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв;
 • Перевірка значення повного опору петлі "фаза-нуль" в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;
 • Перевірка значення напруги на заземлювальному пристрої РУ електростанцій і підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю.

Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ

 • Вимірювання значення опору ізоляції;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц електротехнічних виробів на напругу понад 12 В змінного струму та понад 120 В постійного струму, у тому числі: а) ізоляції обмоток та кабелю живлення ручного електроінструмента відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей, б) ізоляції обмоток знижувальних трансформаторів;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції вторинних кіл управління, захисту, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо б) ізоляції силових та освітлювальних електропроводок;
 • Перевірка спрацьовування пристроїв захисту (працездатності розчіплювачів та захисного автоматичного вимкнення живлення): а) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми (автоматичні вимикачі, запобіжники) і не виконують функції захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і IT, б) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і IT;
 • Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів;
 • Перевірка спрацьовування пристроїв захисного автоматичного вимикання живлення, які реагують на диференціальний струм (ПЗВ);
 • Перевірка працездатності контакторів, автоматичних вимикачів і магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струму;
 • Перевірка фазування РУ і їх приєднань;
 • Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику);
 • Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів;
 • Вимірювання рівня освітленості та інших нормативних світлотехнічних параметрів.

Обрахувати вартість та замовити вимірювання та випробування електрообладнання можна у нашому інтернет-магазині за цим посиланням.