ВИМІРЮВАННЯ, ВИМІР, ВИМІРЕННЯ

Вимірювання, Вимір, Вимірення

Практично у кожному технічному описі вимірювального приладу та рекламному проспекті можна побачити ці поняття, але подають їх різними українськими термінологічними сполуками. Це насамперед зумовлено відсутністю національного термінологічного стандарту в галузі метрології, який би відповідав сучасному міжнародному словнику та вимогам до українських термінів та визначень, застандартизованих в новітніх ДСТУ 1.5:2003 та ДСТУ 3966-2000. Справа в тому, що чинний …

Електротехнічна лабораторія Без категорії, Нормативна база 0 Коментарів