Tag Archives: Електролабораторія

Вимірювання та випробування електрообладнання

6 августа в 13:29

Електротехнічна лабораторія Югінсервіс, починаючи з 1994 року, проводить комплексні та індивідуальні вимірювання і випробування електрообладнання, пристроїв, проводів та кабельних ліній напругою від 0,4 до 110 кВ, згідно діючих норм та правил: ПУЕ, ПТЕЕС, СОУ-Н-ЕЕ 20.402: 2007, СОУ-Н-ЕЕ 20.302: 2007, ГКД34.20.507-2003 та інших.

Одним з основних напрямків роботи електротехнічної лабораторії є проведення вимірювання та випробування  електрообладнання та електроустановок трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, комплектних розподільних установок внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування. При проведенні робіт ми впроваджуємо новітні технології та використовуємо сучасне випробувальне обладнання та стенди, спеціальні пристрої та прилади. Все обладнання для випробувань та прилади мають сертифікати відповідності та свідоцтва про повірку від державного центру стандартизації та метрології. Роботи проводить кваліфікований персонал, що має багаторічний досвід, за методикам які мають свідоцтва про атестацію. Електротехнічна лабораторія нашої компанії має всі необхідні ліцензії, дозволи та свідоцтва на проведення випробування електрообладнання та нижче приведених видів робіт.


Телефонуйте, пишіть, замовляйте і ми виконаэмо випробування електрообладнання та пристроїв у необхідному Вам обсязі:

Силовий трансформатор

 • Обсяг і періодичність вимірювань та випробувань трансформаторів;
 • Визначення умов увімкнення трансформатора;
 • Вимірювання опору ізоляції: обмоток, ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок;
 • Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg δ;
 • Випробування ізоляції підвищеною прикладеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання опору обмоток постійному струму;
 • Перевірка коефіцієнта трансформації;
 • Перевірка групи з'єднань обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів;
 • Вимірювання значення сили струму і втрат неробочого ходу (НХ) за зниженої напруги;
 • Перевірка роботи перемикальних пристроїв типів РПН і ПБЗ;
 • Випробування бака на щільність;
 • Перевірка пристроїв охолодження;
 • Перевірка засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища;
 • Фазування трансформаторів;
 • Випробування трансформаторного масла: з бака трансформатора та з бака контактора РПН (відокремленого від масла трансформатора);
 • Вимірювання значення опору короткого замикання (КЗ);
 • Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом на номінальну напругу;
 • Випробування вводів;
 • Перевірка вбудованих трансформаторів струму (ТС);
 • Перевірка дії допоміжних елементів;
 • Оцінювання вологості твердої ізоляції;
 • Перевірка запобіжних пристроїв.

Напівпровідникові перетворювачі (далі - перетворювачі)

 • Вимірювання опору ізоляції струмовідних частин;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц ізоляції струмовідних частин відносно корпусу та кіл, не пов'язаних між собою;
 • Перевірка режимів роботи силових напівпровідникових приладів: а) вимірювання значення опору "анод- катод" на всіх тиристорах (перевірка відсутності пробою), б) перевірка відсутності обриву у вентилях (вимірювання прямого і зворотного падіння напруги на вентилях), в) перевірка цілісності плавких вставок запобіжників, г) вимірювання розподілення струмів між паралельними вітками тиристорів або вентилівґ) вимірювання розподілення напруги між послідовно включеними тиристорами і вентилями, д) вимірювання розподілення струмів між паралельно увімкненими перетворювачами, е) вимірювання розподілення струмів між гілками однойменних плечей паралельно ввімкнених перетворювачів;
 • Перевірка трансформаторів агрегату (крім вимірювання опору обмоток);
 • Вимірювання значення опору обмоток агрегату трансформатора (випрямного, послідовного та ін.);
 • Перевірка системи керування тиристорами;
 • Перевірка системи охолодження тиристорів і вентилів;
 • Знімання робочих регулювальних та динамічних характеристик
 • Перевірка температури силових тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювача Перевірка захисту агрегатів на напругу до 1 кВ.

Силові конденсатори

 • Зовнішній огляд;
 • Вимірювання опору ізоляції;
 • Вимірювання значення ємності конденсатора;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg δ;
 • Випробування батареї конденсаторів.

Акумуляторні батареї

 • Перевірка ємності відформованої АБ;
 • Перевірка густини електроліту в кожному елементі батареї відкритого типу;
 • Вимірювання значення напруги кожного елемента батареї;
 • Вимірювання значення опору ізоляції батареї
 • Вимірювання висоти осаду (шламу) у кожному елементі батареї;
 • Перевірка працездатності АБ на підстанціях, ТЕС та ВРУ електростанцій в режимах поштовхових струмів.

Кабельні лінії

 • Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів та фазування кабельних ліній (КЛ);
 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) кабелі напругою понад 1 кВ кабелі напругою до 1 кВ;
 • Випробування підвищеною напругою: випробування випрямленою напругоюб) випробування змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми "косинусний прямокутник" періодичність випробувань підвищеною напругою;
 • Контроль ступеня осушення вертикальних ділянок кабелю;
 • Вимірювання значення блукаючих струмів у КЛ;
 • Вимірювання значення навантаження і перевантаження КЛ;
 • Вимірювання температури КЛ;
 • Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену підвищеною випрямленою напругою;
 • Вимірювання сили струму розподілу між одножильними кабелями.

Повітряні лінії електропередавання

 • Перевірка охоронних зон повітряних ліній (ПЛ);
 • Контроль опор та їх елементів: а) контроль положення опор, б) контроль заглиблення опор у ґрунті, в) контроль стану фундаментів опор, в) контроль стану фундаментів опор г) контроль відтяжок опор, ґ) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок, д) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор, е) контроль дерев'яних деталей опор;
 • Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури: а) вимірювання відстаней від проводів і тросів, б) контроль стріл провисання проводів, в) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів, г) контроль з'єднань проводів та грозозахисних тросів;
 • Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ);
 • Контроль ліній напругою до 1 кВ із самоутримними ізольованими проводами;
 • Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок;
 • Перевірка заземлювальних пристроїв;
 • Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків;
 • Перевірка обмежувачів перенапруги Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ напругою 6 кВ - 35 кВ.

Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів

 • Перевірка болтових контактних з'єднань: а) контроль затягування болтів, б) вимірювання перехідних опорів;
 • Контроль зварних контактних з'єднань: а) виконаних із застосуванням термітних патронів, б) жорстких збірних та з'єднувальних шин;
 • Контроль опресованих контактних з'єднань;
 • Контроль контактних з'єднань з овальними з'єднувальними затискачами.

Підвісні та опорні ізолятори

 • Контроль зовнішнього стану;
 • Вимірювання значення опору ізоляції підвісних та опорних багатоелементних ізоляторів;
 • Випробування підвищеною напругою промислової частоти: опорних одноелементних ізоляторів внутрішньої і зовнішньої установок; опорних багатоелементних і підвісних ізоляторів;
 • Контроль ізоляторів за допомогою штанги;
 • Контроль опорно- стрижневих ізоляторів ультразвуковим методом.

Вводи і прохідні ізолятори

   • Вимірювання значення опору ізоляції;
  • Вимірювання значення тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності ізоляції;
  • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
  • Перевірка ущільнення вводів;
  • Випробування масла з маслонаповнених вводів;
  • Перевірка манометра.

Масляні та електромагнітні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) рухомих і направних частин, виконаних з органічних матеріалів, б) електромагнітних вимикачів з установленими дугогасними камерами, в) вторинних кіл електромагнітів керування (ЕМК) або електродвигунів заведення пружини;
 • Випробування вводів;
 • Оцінювання стану внутрішньобакової ізоляції бакових масляних вимикачів на напругу 35 кВ;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) опорної ізоляції та ізоляції вимикачів відносно корпусу, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК 5.
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру контактної системи, б) шунтувальних резисторів дугогасильних пристроїв в) ЕМК
 • Перевірка параметрів: хід рухомої частини; хід у контактах (ужим); одночасність вмикання та розмикання контактів;
 • Вимірювання швидкісних та часових параметрів вимикача;
 • Перевірка мінімальної напруги (тиску) спрацьовування приводу вимикача;
 • Перевірка дії механізму вільного розчеплення приводу;
 • Випробування вимикача в складних циклах;
 • Перевірка трансформаторного масла Випробування вбудованих ТС.

Повітряні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) багатоелементних ізоляторів, б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) опорної ізоляції вимикачів, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) контактів струмопровідного контуру, б) шунтуючих резисторів та омічних подільників напруги, в) обмоток ЕМК
 • Вимірювання конденсаторів подільників напруги (тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності C);
 • Перевірка характеристик вимикачів;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування приводу вимикача.

Елегазові вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) опорних та рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів;
 • Вимірювання проводиться мегаомметром на напругу 2500 В б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів, б) міжконтактних розривів вимикачів, в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного кола полюса, б) обмоток ЕМК і додаткових резисторів у їх колі;
 • Випробування конденсаторів подільників напруги;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача;
 • Перевірка характеристик вимикача;
 • Перевірка характеристик приводів вимикачів;
 • Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Перевірка герметичності;
 • Перевірка чистоти та вологості елегазу;
 • Випробування вбудованих ТС.

Вакуумні вимикачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) полюса вимикача б)вторинних кіл та обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції кожного полюса відносно землі і двох інших полюсів б) міжконтактного розриву в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача
 • Перевірка часових характеристик вимикача;
 • Випробування вимикача багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру кожного полюса б) ЕМК;
 • Вимірювання ходу рухомих частин і одночасності замикання контактів;
 • Перевірка механічних характеристик: а) блок-контактів, б) дії механізму вільного розчеплення.

Вимикачі навантаження

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) тяг із органічних матеріалів б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) вимикача навантаження б) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) контактів вимикача б) обмоток ЕМК;
 • Визначення ступеня зношення гасильних вкладишів;
 • Визначення ступеня обгоряння контактів;
 • Перевірка дії механізму вільного розчеплення;
 • Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги на виводах електромагнітів;
 • Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням;
 • Випробування запобіжників;
 • Вимірювання часових характеристик вимикача.

Запобіжники на напругу понад 1 кВ

 • Випробування опорної ізоляції запобіжників підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Перевірка правильності вибору запобіжників.

Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) повідків і тяг, зроблених з органічних матеріалів б) вимірювання опору ізоляції багатоелементних ізоляторів в) вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції роз'єднувачів, короткозамикачів та відокремлювачів, б) ізоляції вторинних кіл і обмоток ЕМК;
 • Контроль багатоелементних ізоляторів за допомогою штанги;
 • Вимірювання значення опору постійному струму: а) струмопровідного контуру контактної системи роз'єднувачів та відокремлювачів б) обмоток ЕМК;
 • Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих;
 • Перевірка роботи роз'єднувача, відокремлювача та короткозамикача;
 • Вимірювання часових характеристик.

Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг

 • Вимірювання значення опору розрядників і елементів розрядників;
 • Вимірювання значення опору ізоляції ізолювальних основ розрядників і обмежувачів перенапруг (ОПН), на яких установлені регістратори спрацьовування;
 • Перевірка елементів, що входять в комплект пристрою для вимірювання сили струму провідності ОПН під робочою напругою;
 • Вимірювання значення сили струму провідності (струму витоку) вентильних розрядників;
 • Вимірювання значення сили струму провідності ОПН;
 • Вимірювання значення пробивної напруги вентильних розрядників;
 • Перевірка герметичності розрядників;
 • Тепловізійний контроль вентильних розрядників та ОПН;
 • Випробування ізольованого виводу ОПН.

Трубчасті розрядники

 • Перевірка стану поверхні розрядника;
 • Вимірювання внутрішнього діаметра розрядника;
 • Вимірювання внутрішнього іскрового проміжку;
 • Вимірювання зовнішнього іскрового проміжку;
 • Перевірка розташування зон вихлопу;
 • Перевірка опору металевих зв'язків розрядника.

Струмообмежувальні сухі реактори

 • Вимірювання значення опору ізоляції обмоток відносно болтів кріплення;
 • Випробування опорних ізоляторів підвищеною напругою частоти 50 Гц.

Вимірювальні трансформатори

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) основної ізоляції обмоток б) вторинних обмотокВимірювання значення тангенса кута діелектричних втрат  tg δ і ємності основної ізоляції обмоток ТС;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) основної ізоляції обмоток б) ізоляції вторинних обмоток;
 • Перевірка контрольних точок характеристики намагнічування ТС;
 • Випробування трансформаторного масла;
 • Визначення похибки вимірювальних трансформаторів;
 • Вимірювання значення опору обмоток постійному струму;
 • Вимірювання значення сили струму НХ трансформаторів напруги типу НКФ;
 • Елегазові вимірювальні трансформатори.

Комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) первинних кіл елементів комірок б) вторинних кіл;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції первинних кіл комірок б) ізоляції вторинних кіл;
 • Механічні випробування;
 • Вимірювання значення опору контактів постійному струму;
 • Контроль болтових контактних з'єднань Контроль зварних контактних з'єднань.

Електродвигуни змінного струму

 • Умови увімкнення електродвигунів без сушіння: а) електродвигунів потужністю більше ніж 5 МВт, на напругу понад 1 кВ б) електродвигунів потужністю до 5 МВт, на напругу понад 1 кВ в) електродвигуни з термореактивною ізоляцією г) електродвигуни будь- якої потужності, на напругу до 1 кВ;
 • Вимірювання значення опору ізоляції;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Вимірювання значення опору обмоток постійному струму: а) обмоток статора та ротора б) реостатів і пускорегулювальних резисторів;
 • Вимірювання значень зазорів між сталлю ротора та статора;
 • Перевірка роботи електродвигуна на НХ або з ненавантаженим механізмом;
 • Вимірювання значення вібрації підшипників електродвигуна;
 • Вимірювання значення розбігу ротора в осьовому напрямку;
 • Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням;
 • Гідравлічне випробування повітроохолоджувача;
 • Перевірка цілісності стержнів короткозамкнених роторів;
 • Випробування колекторних збудників Вимірювання зазорів у підшипниках ковзання.

Машини постійного струму (крім збудників)

 • Вимірювання значення опору ізоляції: а) обмоток, б) бандажів;
 • Випробування ізоляції підвищеною напругою частоти 50 Гц;
 • Введення в роботу машин постійного струму без сушіння ізоляції;
 • Вимірювання значення опору постійному струму;
 • Зняття характеристик НХ і випробування виткової ізоляції;
 • Перевірка роботи машини на НХ Визначення меж регулювання частоти обертання.

Котли електродні

 • Вимірювання значень опору стовпа води ізолювальної вставки;
 • Вимірювання значення питомого опору живильної (мережної) води;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції корпусу котла разом з ізолювальними вставками, звільненими від води б) ізолювальних вставок;
 • Вимірювання значення опору ізоляції котла без води;
 • Перевірка дії захисної апаратури котла.

Заземлювальні пристрої

 • Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з'єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм та з'єднань між головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів;
 • Перевірка корозійного стану елементів заземлювального пристрою: а) ПЛ б) електроустановок (крім ПЛ);
 • Вимірювання значення опору заземлювального пристрою: а) ПЛ напругою понад 1 кВ б) ПЛ напругою до 1 кВ в) електроустановок (крім ПЛ);
 • Вимірювання значення напруги дотику в електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю або ефективно заземленою нейтраллю;
 • Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, з'єднаних через трансформатор з мережею напругою понад 1 кВ;
 • Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв;
 • Перевірка значення повного опору петлі "фаза-нуль" в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;
 • Перевірка значення напруги на заземлювальному пристрої РУ електростанцій і підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю.

Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ

 • Вимірювання значення опору ізоляції;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц електротехнічних виробів на напругу понад 12 В змінного струму та понад 120 В постійного струму, у тому числі: а) ізоляції обмоток та кабелю живлення ручного електроінструмента відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей, б) ізоляції обмоток знижувальних трансформаторів;
 • Випробування підвищеною напругою частоти 50 Гц: а) ізоляції вторинних кіл управління, захисту, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо б) ізоляції силових та освітлювальних електропроводок;
 • Перевірка спрацьовування пристроїв захисту (працездатності розчіплювачів та захисного автоматичного вимкнення живлення): а) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми (автоматичні вимикачі, запобіжники) і не виконують функції захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і IT, б) перевірка спрацьовування пристроїв захисту, які реагують на надструми та виконують функцію захисного автоматичного вимикання живлення в електроустановках з типом заземлення системи TN-C, TN-S і IT;
 • Перевірка працездатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів;
 • Перевірка спрацьовування пристроїв захисного автоматичного вимикання живлення, які реагують на диференціальний струм (ПЗВ);
 • Перевірка працездатності контакторів, автоматичних вимикачів і магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі оперативного струму;
 • Перевірка фазування РУ і їх приєднань;
 • Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику);
 • Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів;
 • Вимірювання рівня освітленості та інших нормативних світлотехнічних параметрів.

Обрахувати вартість та замовити вимірювання та випробування електрообладнання можна у нашому інтернет-магазині за цим посиланням.

Дніпропетровський РСП Украероруху

14 ноября в 14:49

Виконані роботи з профілактичних вимірювань та випробувань в електроустановках та послуги з випробувань захисних засобів, електроінструменту, силових трансформаторів, переносних світильників та інструменту з ізольованими ручками в Дніпропетровському РСП, Криворізькій СОПР, Кіровоградській СОПР, Запорізькій СОПР.

ВАТ «Кримський содовий завод»

10 мая в 15:23

Когенераційна енергетична установка котельного цеху КЕУ-14,4 електричною потужністю 14,4 МВт. Пусконалагоджувальні роботи і випробування при новому увімкненні електроустаткування ЗРУ-6 кВ ГПП 220/6 кВ і ГРУ-6,3 кВ №2 виробництва компанії АВВ.

Склад захистів:

 • Захист ліній REF615
 • Диференційний захист лінії RED615
 • Захист ліній зв’язку REF615, RED615
 • Диференційний захист шин REB670
 • Диференційний захист силового трансформатора RET615
 • Захист двигуна REM615
 • Контроль та захист трансформатора напруги REU615.

ПС 110/35/10 кВ “Митяєве”

25 февраля в 10:45

ПС 110/35/10 кВ «Митяєве”

Реконструкція ПС – 110/35/10 кВ «Мітяєве» ЕВРЕС. Випробування та налагодження при новому увімкненні електроустаткування ПС 110/35/10 кВ “Митяєве” ЕВРЕС. Робота проведена з системою керування, контролю та збору даних SCADA Компанії АББ.

Наладка мікропроцесорних пристроїв:

 •      Диференційний захист лінії – RED670;
 •      Максимальний струмовий захист (резерв) – REC650;
 •      Захист автоматики та керування вим. СВ110 – REC670;
 •      Резервний захист лінії – REL670;
 •      Диференційний захист трансформаторів Т1, Т2 основний – RET670;
 •      Диференційний захист трансформатора Т3 основний – RET650;
 •      Захист по напрузі – REU610.

Інші прилади автоматичного регулювання:

 •      Автоматичний регулятор напруги силових трансформаторів ZX – 410.

ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»

12 мая в 11:05

При проведении реконструкции систем электроснабжения комбината «Запорожсталь», в период с 2003 по 2008 годы персоналом электротехнической лаборатории «Югинсервис» выполнены работы по испытаниям оборудования и наладке устройств релейной защиты и автоматики Micom и Modulex производства фирмы AREVA (ALSTOM) на следующих объектах:

 • ПС №152 (24 ячейки), ПС №139 (4 ячейки) ЦХР-3, MiCOM P12X, M230
 • ПС №134 (17 ячеек), ПС №124 (25 ячеек) ЦХР-1, MiCOM P12X, M231;
 • ПС №48А (14 ячеек) Механический цех, MiCOM P12X, Р922;
 • ПС №133 (13 ячеек) ЦСП, MiCOM P12X;
 • ПС №148 (4 ячейки) Литейный цех, MiCOM P12X, M300;
 • ПС №23, ПС№23А (33 ячейки) ЦГПТЛ, MiCOM P12X, M300, Р922;
 • ПС №55 (4 ячейки) ККЦ, MiCOM P12X, M300;
 • РУ 6 кВ ТП 6 / 0,4 кВ Дом ОО (12 ячеек) ЦСП, MiCOM P12X, Р922;
 • Асинхронный двигатель 6МВт бустер- компрессора ККЦ, MiCOMР241, Modulex MX3DPG;
 • РУСН 6 кВ (26 ячеек) ТЭЦ-ПВС, MiCOM P12X, Р220, Р141;
 • ГРУ 6,3 кВ (6 ячеек) ТЭЦ-ПВС, MiCOM P143, Р231;
 • Линии связи (4 ячейки) ГРУ 6,3 кВ ТЭЦ-ПВС – РУ 6 кВ ПС «М1», MiCOM P123, Р543, Р922.

м. Герат Афганістан ПС 110/20 кВ НУР ДЖАХАД

3 марта в 10:37

У період з лютого по квітень 2004 року на ПС 110/20 кВ «Нур Джахад» фахівцями ЮГІНСЕРВІС проведено весь комплекс пусконалагоджувальних робіт і випробувань на обладнанні виробництва ВАТ «РЗВА» і ВАТ «Запоріжтрансформатор».

Виконані наступні роботи:

 • наладка силових трансформаторів ТРДН-40000 110/20 кВ;
 • наладка силових трансформаторів ТМГ 250/20, TJС 6;
 • наладка вимірювальних трансформаторів ТФЗМ-110Б, НКФ-110;
 • наладка панелей захистів ліній ЕПЗ 1636;
 • наладка панелей захистів трансформаторів;
 • наладка панелей резервних захистів трансформатора;
 • наладка панелей керування;
 • наладка панелей і блоків живлення;
 • наладка панелей центральної сигналізації;
 • наладка панелей автоматики та РПН;
 • наладка панелей блокування;
 • наладка захистів ввідних і лінійних комірок 20кВ;
 • індивідуальні випробування електрообладнання;
 • комплексні випробування і введення ПС 110/20 кВ в експлуатацію.