ПАТ Запоріжвогнетрив

8 декабря в 18:36

Закінчено комплекс робіт з перевірки релейного захисту вводів 6 кВ, перевірки дії захистів двох трансформаторів типу ТРДН 630000 кВА /150/6 кВ.

Виконано перевірку технічного стану двох силових трансформаторів типу ТРДН 630000 кВА /150/6 кВ.

Виконано комплекс вимірювань та випробувань обладнання ВРП 150 кВ (роз’єднувачі, віддільники, короткозамикачі, розрядники).