Пусконалагоджувальні роботи

12 мая в 8:02

Пусконалагоджувальні роботи - основний напрямок діяльності компанії Югинсервис.

Компанія має багаторічний досвід і виконує роботи з налагоджування електроустаткування діючих та тих що вводяться в експлуатацію об'єктів і пропонує пусконалагоджувальні роботи при будівництві нових, реконструкції і технічному переоснащенні діючих електрогенеруючих і розподільних станцій і підстанцій напругою від 6 до 750 кВ, насосних, водозабірних та каналізаційних станцій, опалювальних котелень малої та середньої потужності. Пусконалагоджувальні роботи фахівці компанії виконують відповідно до діючих вимог ДБН 3.05.06-85 "Електротехнічні пристрої", Правил улаштування електроустановок, ДБН 3.05.07-85 "Системи автоматизації", технічної документації на електротехнічні пристрої. Основна перевага компанії в тому, що воно у своєму складі має всі необхідні відділи та служби для вирішення всього комплексу поставлених завдань - від експертизи проекту до комплексних випробувань електрообладнання на об'єкті і введення його в експлуатацію.

Для того щоб успішно провести пусконалагоджувальні роботи та ввести об'єкт в експлуатацію в призначений термін, ми рекомендуємо виділити наступні основні підготовчі етапи робіт:

 • Аналіз провідними фахівцями компанії проектних рішень на стадії проектування;
 • Ознайомлення із затвердженою проектною документаціэю, узгодження і внесення змін до початку закупівлі основного обладнання;
 • Приймання обладнання за якістю і комплектності на заводах-виробниках;
 • Перед закінченням монтажних робіт, (монтажна готовність приблизно 80%) перевірка їх якості та підготовка до приймання монтажних робіт за актом для початку пусконалагоджувальних робіт;
 • Підготовка тимчасових схем електроживлення об'єкта від резервного джерела;
 • Складання програм індивідуальних і комплексних випробувань електрообладнання та систем.

Після підготовчих робіт починаються пусконалагоджувальні роботи для пристроїв систем напруги і оперативного струму, перевірка розводок по розподільчих пристроях, комірках, шаф, панелях шинок всіх призначень. Далі проводяться пусконалагоджувальні роботи для окремих елементів, пристроїв і вузлів. Особлива увага приділяється налаштуванню і перевірці уставок захистів, зняттю, обробки та аналізу осцилограм. Одночасно проводяться індивідуальні випробування обладнання в закритій або огороженій зоні з дотриманням вимог безпеки та охорони праці. За результатами робіт, при необхідності, проводиться заміна несправних елементів і пристроїв. Готується акт про закінчення індивідуальних випробувань.

Наступний етап - пусконалагоджувальні роботи для взаємозалежних пристроїв у складі технологічного комплексу. Пусконналагоджувальні роботи і перевірка зв'язків блокування і взаємоконтролю. Проводяться комплексні випробування обладнання. Готується акт про закінчення комплексних випробувань.

Після комплексних випробувань починається поетапне введення об'єкта в експлуатацію, перевіряються основні параметри і характеристики об'єкта, знімаються і аналізуються векторні діаграми.

Завершальний етап пусконалагоджувальних робіт - оформлення виконавчої та робочої документації, протоколів налагодження і технічних звітів, складання технічних інструкцій з експлуатації електрообладнання та систем, навчання експлуатаційного персоналу.

Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими після підписання акту приймання виконаних робіт.

 

Маємо досвід і виконуємо пусконалагоджувальні роботи для наступного обладнання, пристроїв, систем і комплексів:

Синхронні генератори і збудники

 • налаштування пристроїв захисту;
 • налагодження схем синхронізації генераторів, автоматичних регуляторів збудження, обмежувачів перевантаження (ОП), обмежувачів мінімального збудження (ОМЗ), пристроїв в системах автоматичної реєстрації процесів;
 • налагодження пристроїв дистанційного керування в різних режимах і визначення їх діапазону зміни;

Силові та вимірювальні трансформатори

 • налагодження пристроїв перемикання напруги трансформатора під навантаженням;
 • перевірка газового захисту силових трансформаторів;
 • налагодження систем охолодження;
 • фазування обмоток трансформатора.

Комутаційні апарати

 • налагодження схем вторинної комутації системи керування комутаційним апаратом і показуючих приладів, а також сигналізації положення вимикача (роз'єднувача) і вторинних комутаційних апаратів (контактори, магнітні пускачі, реле, ключі керування та ін.), включаючи пульт керування і панель захисту;
 • наладка струмових кіл захистів, вимірювання та обліку, а також схем керування і сигналізації, що відносяться безпосередньо до комутаційного апарату;
 • вимірювання параметрів регулювання і настройки пневмомеханічної системи вимикача.

Пристрої систем напруги і оперативного струму

 • налагодження пристроїв контролю оперативної напруги і пристроїв вимірювання ізоляції кіл оперативної напруги;
 • налагодження окремих вузлів і агрегатів;
 • зняття електричних характеристик пристроїв і агрегатів при роботі на холостому ході і під навантаженням (по стаціонарним акумуляторним батареям та пристроям живлення);
 • перевірка розводки по розподільчим пристроям, осередкам, шаф, панелям шинок всіх призначень: керування (змінного і постійного оперативного струму), аварійної, попереджувальної і технологічної сигналізації, синхронізації, обліку та вимірювання, захисту мінімальної напруги, живлення реєструючих приладів та струмових кіл.

Статичні перетворювачі

 • всі види робіт по конфігурації, налаштуванні, перевірці та зняттю характеристик тиристорних перетворювачів;
 • наладка і перевірка захистів тиристорного перетворювача;
 • фазировка силової схеми з системою керування тиристорним перетворювачем;
 • наладка і перевірка пристроїв сигналізації та контролю роботи плечей перетворювача.

Системи автоматичного керування і регулювання електроприводів

 • наладка комутаційних апаратів низької напруги (пускачів, реле, контакторів, ключів керування та ін.) і кіл вторинної комутації до них;
 • перевірка елементів на функціонування, регулювання параметрів і зняття характеристик елементів за допомогою органів налаштування на відповідність паспорту і технічним умовам; перевірку роботи елементів в загальній схемі керування;
 • налагодження функціональної групи і всієї системи керування в цілому на функціонування від поста керування з налаштуванням вихідних параметрів;
       
 • налагодження контурів регулювання з метою досягнення необхідних показників якості регулювання - стійкості, швидкодії, точності підтримки регульованих параметрів, включаючи коригування параметрів системи після комплексного випробування;
 • перевірка кабельних зв'язків системи керування й регулювання між окремими пристроями і функціональними групами.

Пристрої та схеми сигналізації

 • налагодження та налаштування релейно-контакторної і безконтактної апаратури;
 • настройка уставок реле часу;
 • налагодження пристроїв миготливого світла;
 • налагодження пристроїв і схем сигналізації на функціонування.

Електричні взаємопов'язані пристрої і технологічні комплекси

 • забезпечення взаємних блокувальних і інших зв'язків, а також спільної роботи пристроїв у складі електроустановки, механізмів у складі агрегату і агрегатів у складі технологічного комплексу;     
 • регулювання та настроювання вхідних і вихідних координат систем керування, що забезпечують спільну роботу механізмів у складі агрегату і агрегатів у складі технологічного комплексу в заданих проектом технологічних режимах;    
 • настройка і узгодження статичних та динамічних характеристик електроприводів і систем автоматичного керування механізмами або агрегатами;     
 • комплексне випробування пристроїв, механізмів і агрегатів технологічного комплексу у всіх заданих проектом режимах роботи.

Автоматизовані системи керування. Технічні засоби.

 • налагодження технічних засобів автоматизованих систем керування технологічними процесами, керуючих і виконавчих пристроїв, засобів одержання, перетворення, зберігання, передачі, відображення та реєстрації інформації;
 • налагодження і перевірка працездатності технічних засобів автоматизації в обсязі вимог інструкцій підприємств-виробників з монтажу, налагодженню та експлуатації обладнання;
 • наладка, регулювання, налагодження та доведення до норм вимог проекту основних характеристик обладнання за допомогою спеціальних органів настройки або заміни дефектних елементів справними, що поставляються замовником, без порушення пломб підприємств-виробників.

Автоматизовані системи керування. Пусконалагоджувальні роботи.

 • автономна і комплексна наладка систем, змонтованих на об'єкті автоматизації згідно з проектом і відповідно до вимог ДБН, технічних умов та інструкцій з експлуатації обладнання, перевірку виконаного монтажу систем відповідно до вимог ДБН5 «Системи автоматизації», нормативної та технічної документації ;
 • визначення та встановлення параметрів систем, узгодження робочих характеристик приладів і засобів автоматизації, обробку логічних і тимчасових взаємозв'язків відповідно до вимог проекту;
 • усунення причин відмови або «помилкового» спрацьовування елементів і пристроїв систем;
 • визначення відповідності пропускної здатності запірно-регулюючої арматури вимогам технологічного процесу, вірного положення вимикачів, визначення видаткових характеристикрегулюючих органів і приведення їх до необхідної форми за допомогою наявних в інструкції елементів настройки;
 • уточнення статичних та динамічних характеристик об'єкта, коригування значень параметрів настройки систем;
 • отримання від замовника і вивчення графіка роботи технологічного обладнання, програм увімкнення в роботу систем в період його комплексного випробування;
 • увімкнення в роботу систем для забезпечення індивідуального та комплексного випробування технологічного обладнання;
 • визначення придатності систем до експлуатації та здачі їх замовнику, оформлення приймально документації.